3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Πεντέλη 9 - 3 - 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ           

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ   3ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΘΕΜΑ

Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο Θέμα.

Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

03/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies