Δικαιολογητικά έκδοσης κάρτας "Εστίας" του Εθελοντικού Κλιμακίου Πεντέλης

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

«ΕΣΤΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΡΟΥΧΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Τα κοινωνικά κριτήρια των δικαιούχων για την έκδοση  Κάρτας της Εστίας, είναι τα παρακάτω:

 Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα έως 6.000 ευρώ κατ΄ άτομο, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας του:

Μέλη Οικογένειας-Εισόδημα

1 άτομο 6.000 ευρώ

2 άτομα 7.500 ευρώ

3 άτομα 9.000 ευρώ

4 άτομα 10.500 ευρώ

5 άτομα και πάνω 13.000 ευρώ

Οικογενειακή Κατάσταση

Πολύτεκνοι μονογονεϊκές οικογένειες κ.λ.π. Περιουσιακή κατάσταση, αναπηρία ή ύπαρξη προβλημάτων υγείας, συνθήκες στέγασης, ανεργία, ηλικιωμένα άτομα χωρίς συγγενείς πρώτου βαθμού, με σύνταξη υπερηλίκων ανασφάλιστων ΟΓΑ.

Παροχές

Πρόσβαση στις υπηρεσίες της «Εστίας Δωρεάν Παροχής Τροφίμων-Ρούχων & Οικιακού Εξοπλισμού», με σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τις διαθέσιμες ποσότητες για τα είδη που υπάρχουν.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αίτηση του Ν/1599-1986 με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς την γραμματεία της Εστίας (πρώην κατασκηνώσεις υπερηλίκων Δημοτικής Ενότητας Ν. Πεντέλης).

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

4. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

6. Βεβαίωση Εντοπιότητας

7. Εκκαθαριστικό έτους (η υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης)

8. Κάρτα Ανεργίας (αν υπάρχει) θεωρημένη από ΟΑΕΔ.

9. Αντίγραφο Δήλωσης Ε9

10. Έκθεση αξιολόγησης φακέλου από Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου.

Δικαιούχοι

Α. Άνεργοι

Β. Μονογονεϊκές οικογένειες

Γ. Τρίτεκνοι

Δ. Πολύτεκνοι

Ε. ΑΜΕΑ

*Για τις έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις, ή για περιπτώσεις χωρίς δικαιολογητικά, αποφασίζουν οι αρμόδιες εθελοντικές επιτροπές.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DIKAIOLOGITIKA estia final.pdf)DIKAIOLOGITIKA estia final.pdf[ ]52 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies