77/2013 - Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών, Διοικητικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Επισυνάπτεται αναρτημένο αρχείο με ΑΔΑ της Απόφ. Δημάρχου 77/2013: Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών, Διοικητικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies