Πίνακας Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΜΕΛΙΣΣΙΑ   6/11/2017

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 21η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

      Α/Α

 

 

            ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

     Ψ Η Φ Ι Σ Η

 

 

263/2017

 

Θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2016

 

 

   OMΟΦΩΝΑ

 Βεβαιώθηκε η      έκθεση              απολογισμού        πεπραγμένων

 

 

                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

                                                                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                  ΜΠΟΥΣΙΟΥ- ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies