11ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πεντέλη 26 - 9 - 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ            

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

                                                

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

  11ης / ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

                                  ΘΕΜΑ

 

    Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο  θέμα εκτός ημερησίας

 

Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πεντέλης για αλλαγή ονοματοθεσίας της αίθουσας πολλαπλών  χρήσεων της Δημ. Κοιν. Πεντέλης

        13/2017

          ΟΜΟΦΩΝΑ

2ο  θέμα εκτός ημερησίας

 

Παράταση Ωραρίου  Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής

 

      14/2017

         ΟΜΟΦΩΝΑ

3Ο θέμα εκτός ημερησίας

Χορήγηση Νέων  Αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου & Στάσιμου Εμπορίου.

        15/2017

        ΟΜΟΦΩΝΑ

1ο  Θέμα

 

Κοπή δένδρου

      16/2017

        ΟΜΟΦΩΝΑ

2ο Θέμα

 

Κοπή δένδρου

      17/2017

        ΟΜΟΦΩΝΑ

3ο Θέμα

 

Κοπή δένδρου

 

      18/2017

       ΟΜΟΦΩΝΑ

4ο Θέμα

 

Κοπή δένδρου

 

      19/2017

      ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

     ΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies