8ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 8ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 14-6-2017

 

     Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης   

α/α Αποφάσεων

Περίληψη αποφάσεων

1ο Παραχώρηση Πνευματικού Κέντρου Ν. Πεντέλης στο Σύλλογο Ηπειρωτών  Ν.Πεντέλης- Πεντέλης

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Παραχώρηση Πλατείας Ν.Πεντέλης στην Ένωση Γονέων Δήμου Πεντέλης

 

2ο Παραχώρηση Πλατείας Αγίου Σύλλα Δ.Κ. Ν.Πεντέλης.

3ο Παραχώρηση Κεντρικής Πλατείας Ν.Πεντέλης στο Σύλλογο Ηπειρωτών Ν.Πεντέλης και Πεντέλης

        13/2017      

         

          

        14/2017

       

        15/2017               

          

        16/2017

   

       ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

        

       ΟΜΟΦΩΝΑ

      

       ΟΜΟΦΩΝΑ

 

       ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                      

                                                                          O  Πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                                       Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

                                                                               ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

 

                                                

                                                

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies