5ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πεντέλη 24 - 4 - 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ            

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    5ης / ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                         ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ

 Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1Ο θέμα

 Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.

 

5/2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

                                                         ΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies