Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας στην Ημερίδα Ενημέρωσης Διοίκησης στις 8-2-2013

Επισυνάπτεται αρχείο με ότι ανέφερε η Τεχνική Υπηρεσία στην Ημερίδα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (eisigisiTexnikonYp.pdf)eisigisiTexnikonYp.pdf[ ]36 kB