Ο Δήμος Πεντέλης στο "Σύμφωνο των Δημάρχων"

Εκτύπωση

Ο Δήμαρχος Πεντέλης κ. Δημήτρης Στεργίου Καψάλης με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου την 11 Μαρτίου 2013 υπέγραψε το

ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

Το ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές , οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους , με σκοπό να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020 .

Στο Σύμφωνο συμμετέχουν πάνω από 4.118 Δήμοι στην Ευρώπη μεταξύ των οποίων 101 Δήμοι από όλη την Ελλάδα.

Στο Δήμο μας στα δύο χρόνια διακυβέρνησης της Διοίκησης έχουν πραγματοποιηθεί ήδη έργα και έχουν εκπονηθεί δράσεις με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα δημοτικά κτίρια .

Επόμενο βήμα μας  η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια το οποίο θα αποτελέσει τον ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου Πεντέλης , μέχρι το 2020, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Προσδοκούμε τη συνεργασία  και τη συμμετοχή όλων των δημοτών μας  σε δράσεις που θα εκπονήσουμε  με στόχο την ενημέρωση , την καταγραφή και την κινητοποίηση στην προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας  με ορθολογική χρήση ενέργειας και ανάδειξη αειφόρων προτύπων κατανάλωσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies