Κέντρα δια βίου μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης - Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ο Δήμος Πεντέλης σε συνεργασία με τη  Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, έχουν θέσει ήδη σε λειτουργία από την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πεντέλης (Κ.Δ.Β.Μ.). Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρονται  προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (AitisiDiaviouMathisi230614.doc)AitisiDiaviouMathisi230614.doc[ ]370 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Dt_NeoProgramma_DiaViouMathisi.pdf)Dt_NeoProgramma_DiaViouMathisi.pdf[ ]709 kB
Περισσότερα: Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης - Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

Δ.Τ. Κέντρο Δια βίου Μάθησης στο Δήμο Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την προώθηση της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης σε όλες τις ηλικίες, λειτουργεί καθημερινά το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πεντέλης (Κ.Δ.Β.Μ.), στο 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων.

Περισσότερα: Δ.Τ. Κέντρο Δια βίου Μάθησης στο Δήμο Πεντέλης

Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών

Ο Δήμος Πεντέλης σε συνεργασία με τη  Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, έχουν θέσει ήδη σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πεντέλης (Κ.Δ.Β.Μ.), στο οποίο προσφέρονται  Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Εθνικής Εμβέλειας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dt Erotimatologia KDVM.pdf)dt Erotimatologia KDVM.pdf[ ]173 kB
Περισσότερα: Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών

Έντυπα προγραμμάτων δια βίου μάθησης

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα.

Δ.Τ. προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Ο Δήμος Πεντέλης σε συνεργασία με τη  Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, έχουν θέσει ήδη σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πεντέλης (Κ.Δ.Β.Μ.). Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρονται  προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατά την περίοδο, Οκτώβριος 2013-Μαϊος 2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πεντέλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (dt dia viou mathisis.pdf)dt dia viou mathisis.pdf[ ]178 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies