Απόφαση Προέδρου ΟΠΑΘ 73/2019 - Διάθεση Δ.Α.Κ. Μελισσίων σε μαθητές Λυκείου

Εκτύπωση

Επισυνάπτεται η απόφαση με αρ. ΑΔΑ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofProedOpath732019.pdf)ApofProedOpath732019.pdf[ ]264 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies