Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του προϋπολογισμου του Ο.Π.Α.Θ. του 2018

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies