Προϋπολογισμός Ο.Κ.Π.Α.

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Οκτωβρίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa esodon 10 2016.pdf)Αpol okpa esodon 10 2016.pdf[ ]223 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa exodon 10 2016.pdf)Αpol okpa exodon 10 2016.pdf[ ]383 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Σεπτεμβρίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa esodon 9 2016.pdf)Αpol okpa esodon 9 2016.pdf[ ]219 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa exodon 9 2016.pdf)Αpol okpa exodon 9 2016.pdf[ ]382 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Αυγούστου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa esodon 8 2016.pdf)Αpol okpa esodon 8 2016.pdf[ ]222 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa exodon 8 2016.pdf)Αpol okpa exodon 8 2016.pdf[ ]381 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιουλίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa esodon 7 2016.pdf)Αpol okpa esodon 7 2016.pdf[ ]223 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa exodon 7 2016.pdf)Αpol okpa exodon 7 2016.pdf[ ]381 kB

Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιουνίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa esodon 6 2016.pdf)Αpol okpa esodon 6 2016.pdf[ ]222 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αpol okpa exodon 6 2016.pdf)Αpol okpa exodon 6 2016.pdf[ ]379 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies