Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Αυγούστου 2017

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_08_17.pdf)ApolOKPAesodon_08_17.pdf[ ]166 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_08_17.pdf)ApolOKPAexodon_08_17.pdf[ ]306 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies