Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιουλίου 2017

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_07_17.pdf)ApolOKPAesodon_07_17.pdf[ ]218 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_07_17.pdf)ApolOKPAexodon_07_17.pdf[ ]365 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies