Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Ιουνίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa apolog _6_2017_exoda.pdf)okpa apolog _6_2017_exoda.pdf[ ]386 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (okpa apolog_6_2017_esoda.pdf)okpa apolog_6_2017_esoda.pdf[ ]217 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies