Πίνακες υλοποίησης προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α. - μηνός Απριλίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Ο.K.Π.Α. του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAesodon_04_17new.pdf)ApolOKPAesodon_04_17new.pdf[ ]217 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApolOKPAexodon_04_17new.pdf)ApolOKPAexodon_04_17new.pdf[ ]356 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies