Δ.Τ. - Αντιφυματικός εμβολιασμός - φυματίωση - οδηγίες

1.Το Υπουργείο υγείας με την αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Ποικ.92954/8.10.2013 εγκύκλιό  μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ), η φυματίωση για το έτος 2014 κατατάσσεται ως η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου από μια κοινή μολυσματική νόσο μετά τον ιό του AIDS(HIV).

2.Ο στόχος του Π.Ο.Υ είναι η μείωση σε ποσοστό 95% της θνησιμότητας από φυματίωση το 2035 σε όλο τον κόσμο και η μείωση σε ποσοστό 90% εμφάνισης της νόσου.
3.Η έγκαιρη δήλωση των κρουσμάτων φυματίωσης προς τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων και προς το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι ιδιαίτερα σημαντική.
4.Συνιστάται να γίνεται μαζικός προληπτικός έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux στις ηλικίες 12-15 μηνών, 4 έως 6 ετών (πριν τον εμβολισμό με BCG) και στην ηλικία 11 έως 12 ετών στα ανεμβολίαστα παιδιά.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί κυρίως στον εμβολιασμό των παιδιών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.
5.Με την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας δίνονται οδηγίες για την δράση οργάνωσης  αντιφυματικού εμβολιασμού  επισημαίνοντας ότι, ο  συντονισμός της δράσης του αντιφυματικού αγώνα και η προσυνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς θα γίνεται από τη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας της εκάστοτε Περιφέρειας.
6.Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας:
    α.Καταγράφει τους εμπλεκόμενους φορείς της δράσης.
    β.Προσδιορίζει τους πληθυσμούς στόχους του Προγράμματος.
    γ. Μετά τις παραπάνω ενέργειες εκπονεί ετήσιο αναλυτικό Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια.
    δ.Συγκροτεί ειδικά συνεργεία ανά Περιφερειακή Ενότητα.
    ε.Εποπτεύει την εφαρμογή της εγκυκλίου και του προγράμματος
    στ.Παρεμβαίνει άμεσα και επιλύει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν.
    ζ.Στο τέλος του Προγράμματος αποστέλλει στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας  όλα τα πεπραγμένα του Προγράμματος.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Dt_antifimatikos_Emvoliasmos11112014.pdf)Dt_antifimatikos_Emvoliasmos11112014.pdf[ ]41 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies