Ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Καλαμβόκη για τη διανομή εσόδων 2015 και 2016 απόρων κορασίδων της Δ.Κ. Μελισσίων

Εκτύπωση

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας καταθέτοντας σχετική αίτηση στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 24 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή,  προσκομίζοντας τα  δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στα δυο επισυναπτόμενα αρχεία.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (An_ProikodothshNyfonEtous2015.pdf)An_ProikodothshNyfonEtous2015.pdf[ ]167 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (An_ProikodothshNyfonEtous2016.pdf)An_ProikodothshNyfonEtous2016.pdf[ ]166 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies