Ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Καλαμβόκη για τη διανομή εσόδων 2014 και 2015 στα άπορα τέκνα στη Δ.Κ. Μελισσίων

Εκτύπωση

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας καταθέτοντας σχετική αίτηση στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 3 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή,  προσκομίζοντας τα  δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στα δυο επισυναπτόμενα αρχεία.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (An_EpidomaPaidionEtous_2014.pdf)An_EpidomaPaidionEtous_2014.pdf[ ]77 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (An_EpidomaPaidionEtous_2015.pdf)An_EpidomaPaidionEtous_2015.pdf[ ]76 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies