Ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτήματος Καλαμβόκη για τα άπορα παιδιά της ΔΚ Μελισσίων

Σας γνωρίζουμε ότι η επιτροπή διαχείρισης του Κληροδοτήματος Κ. Καλαμβόκη  δυνάμει της από 26-3-1964 Ιδιόχειρης Διαθήκης του Κωνσταντίνου Καλαμβόκη και προκειμένου να διανείμει το ποσό των εσόδων που αναλογεί στα άπορα παιδιά  της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων,   σας γνωστοποιεί ότι, εάν έχετε

 α. Έως  και τρία (3) παιδιά:

 (1). που έχουν γεννηθεί από 1-1-2003 έως 31-12-2013

 (2). είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων ,

(3). το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα να μην ξεπερνά τα είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) ετησίως.

β. Είστε πολύτεκνοι:

(1). που έχουν γεννηθεί από 1-1-2003 έως 31-12-2013

(2). είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, καθώς δεν υπάρχει όριο εισοδήματος, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας καταθέτοντας σχετική αίτηση στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 ,  προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α).Για όσους έχουν έως τρία (3) παιδιά:

(ι). Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης έτους 2013.

(ιι).Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

(β).Για τους πολύτεκνους:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στα Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πεντέλης, στην ιστοσελίδα του Δήμου, σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anak Kalamvoki EpidTeknon2013.pdf)anak Kalamvoki EpidTeknon2013.pdf[ ]44 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies