Συλλογή προσφορών για την Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για τις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου των σχολικών μονάδων Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης

Εκτύπωση

Το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για τις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου των σχολικών μονάδων Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Πεντέλης, για το έτος 2019 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (62ΙΘΟΛΔΠ-ΡΜ4.pdf)62ΙΘΟΛΔΠ-ΡΜ4.pdf[ ]483 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.docx)Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.docx[ ]12 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.pdf)Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.pdf[ ]3474 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies