Συλλογή προσφορών για την “Προμήθεια είκοσι έξι σταθερών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων εξωτερικών χώρων για επτά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης”

Το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια είκοσι έξι (26) σταθερών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων εξωτερικών χώρων για επτά (7) σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέληςκαι καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 8/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6096930, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Καψάλης Μιχάλης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies