Συνεδριάσεις - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης Σ.Ε. A΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 2 Οκτωβρίου του 2018 και ώρα 18:15  στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_15is_synedriasis_a_vath_ekp.pdf)prosklisi_15is_synedriasis_a_vath_ekp.pdf[ ]25 kB

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Σ.Ε. A΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 18 Σεπτεμβρίου του 2018 και ώρα 18:15  στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_14is_synedriasis.pdf)prosklisi_14is_synedriasis.pdf[ ]24 kB

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Σ.Ε. A΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου του 2018 και ώρα 18:30  στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_13is_synedriasis_avath_2018.pdf)prosklisi_13is_synedriasis_avath_2018.pdf[ ]25 kB

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Σ.Ε. A΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2018

Την  Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου του 2018 και ώρα 18:00 στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου & Παναγούλη στον 1ο όροφο

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Σ.Ε. A΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2018

Την  Δευτέρα 23 Ιουλίου του 2018 και ώρα 17:45 στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου & Παναγούλη στον 1ο όροφο

Top