Συνεδριάσεις - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 18:30 στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]141 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 18:00 στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ.pdf)ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ.pdf[ ]169 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Δευτέρα 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 2019 και ώρα 18:00   στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]115 kB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Τετάρτη 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  του 2019 και ώρα 18:45  στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]116 kB

Πρόσκληση 18ης συνεδρίασης Σ.Ε. A΄ βάθμιας εκπαίδευσης 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε την Πεμπτη 6 Δεκεμβρίου  του 2018 και ώρα 18:00  στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο Μελισσιων, Υψηλάντου  & Παναγούλη στον 1ο όροφο, για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]118 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies