Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας εκπαίδευσης 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 5η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 KAI ΩΡΑ 18.00

 

1

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους πεντακόσιων (500) ευρώ στο ΚρυστάλλειοΔημοτικό Σχολείο Πεντέλης για την πραγματοποίηση επισκευών

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

2

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, στο Δημοτικό σχολείο Νέας Πεντέλης για την πραγματοποίηση επισκευών

 

 

 

   ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

3

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους εξακοσίων (600) ευρώ, στο 3ο-5ο Δημοτικό σχολείο Μελισσίων για την πραγματοποίηση επισκευών

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

4

ΘΕΜΑ 4ο: Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους χιλίων οκτακοσίων (1800) ευρώ, στο 4ο Δημοτικό σχολείο Μελισσίων για την πραγματοποίηση επισκευών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

5

ΘΕΜΑ 5Ο : Κατανομή χρηματικού ποσού στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πεντέλης για λειτουργικές δαπάνες

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

6

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου κυλικείου  του 3ου-5ου Δημοτικού σχολείου Μελισσίων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinapof Asxol 5 2014.pdf)pinapof Asxol 5 2014.pdf[ ]39 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies