Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας εκπαίδευσης 2014

                                     ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση Τριμηνιαίου Προγραμματισμού (Β Τρίμηνο 2013-2014) διδακτικών επισκέψεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Νέας Πεντέλης με χρήση πούλμαν και κάλυψη των εξόδων από τους μαθητές.

 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και λήψη απόφασης για την ανάθεση της λογιστικής παρακολούθησης του ΝΠΔΔ  «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση Δήμου Πεντέλης» σε λογιστή για το έτος 2014

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 1/2014

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση καταβολής δόσεων του μισθωτή του κυλικείου του 1ου – 6ου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Μελισσίων στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πεντέλης

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 2/2014

 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση καταβολής δόσεων του μισθωτή του κυλικείου του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Ν. Πεντέλης στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πεντέλης

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 3/2014

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών επιτροπών έτους 2014 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης (μετά από κλήρωση) έτους  2014 σύμφωνα  με την ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21526/4-11-2011 Εγκύκλιο Ν 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011,ΔΙΣΚΠΟ/Φ18 οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011)

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 4/2014

 

ΘΕΜΑ 5ο: Αντικατάσταση μελών Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης λόγω συνταξιοδότησης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 5/2014

 

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για την απόκτηση κωδικών ηλεκτρονικών τραπεζικών κινήσεων ( e – banking ) από την τράπεζα Πειραιώς

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 6/2014

 

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για την απόκτηση κωδικών ηλεκτρονικών τραπεζικών κινήσεων ( e – banking ) από την τράπεζα Εurobank

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 7/2014

 

ΘΕΜΑ 8ο: Επικαιροποίηση της  59/2013 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας στο 1ο Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Μελισσίων και ψήφιση της σχετικής δαπάνης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 8/2014

 

ΘΕΜΑ 9οΛήψη απόφασης για τη διάθεση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  του Δημοτικού Ν. Πεντέλης στο Σύλλογο γυναικών Μελισσίων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 9/2014

 

ΘΕΜΑ10: ΄Εγκριση ψήφιση – διάθεση πιστώσεων οφειλών για την πληρωμή παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε)

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 10/2014

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies