Πίνακες αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης έτους 2019

Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 09-01-2019

Πίνακας Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 21-01-2019

Πίνακας Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 06-02-2019

Πίνακας Αποφάσεων 4ης συνεδρίασης 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 14-02-2019

Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 21-02-2019

Πίνακας Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 07-03-2019

Πίνακας Αποφάσεων 7ης συνεδρίασης 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 07-04-2019

Πίνακας Αποφάσεων 8ης συνεδρίασης 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 09-04-2019

Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης 2019 - Ημερομηνία συνεδρίασης: 22-04-2019

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio_1is.pdf)pinakio_1is.pdf[ ]107 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio_2is.pdf)pinakio_2is.pdf[ ]109 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio_3is.pdf)pinakio_3is.pdf[ ]108 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio_4is.pdf)pinakio_4is.pdf[ ]105 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio_5is.pdf)pinakio_5is.pdf[ ]102 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio_6is.pdf)pinakio_6is.pdf[ ]107 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio_7is.pdf)pinakio_7is.pdf[ ]156 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio_8is.pdf)pinakio_8is.pdf[ ]145 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio_9is.pdf)pinakio_9is.pdf[ ]108 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies