Συνεδριάσεις Ο.Ε.

Πρόσκληση 14ης συνεδράισης Ο.Ε.2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  28η  του μηνός Ιουνίου   2016,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 14 2016 oe.pdf)proskl 14 2016 oe.pdf[ ]174 kB

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η/2016  έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  23η  του μηνός Ιουνίου   2016,  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi oe 13 2016.pdf)prosklisi oe 13 2016.pdf[ ]175 kB

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  14η  του μηνός Ιουνίου   2016,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 12 2016 oe.pdf)proskl 12 2016 oe.pdf[ ]103 kB

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  24η  του μηνός  Μαΐου   2016,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 11 2016 oe.pdf)proskl 11 2016 oe.pdf[ ]135 kB

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η/2016  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  16η  του μηνός  Μαΐου   2016,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  08.30΄,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010, επί των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl oe 10 2016.pdf)proskl oe 10 2016.pdf[ ]95 kB
Top