Συνεδριάσεις Ο.Ε.

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 9ης Ο.Ε. 2017

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  25η του μηνός  Μαΐου 2017,  ημέρα  Πέμπτη    και ώρα  08.00πμ. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ektakti proskl oe 09 2017.pdf)ektakti proskl oe 09 2017.pdf[ ]186 kB

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2017

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) την 8η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30πμ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 8 2017 oe.pdf)proskl 8 2017 oe.pdf[ ]88 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2017

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  28η του μηνός  Απριλίου 2017,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  08.30πμ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl oe 07 2017.pdf)proskl oe 07 2017.pdf[ ]150 kB

Πρόσκληση έκτακτης 6ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2017

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  5η του μηνός  Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 06 2017 oe.pdf)proskl 06 2017 oe.pdf[ ]184 kB

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2017

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α  Μελίσσια 151 27)  την  7η του μηνός Απριλίου  2017,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  08.00πμ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 05 oe 2017.pdf)proskl 05 oe 2017.pdf[ ]150 kB
Top