288/12

Επισυνάπτεται αναρτημένο αρχείο με ΑΔΑ της Απόφασης Ο.Ε. 288/12: «Μελέτη διαμόρφωσης των οδών Ροδώνης και Πίνδου σε ήπιας κυκλοφορίας, της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» και έγκριση ψήφισης – διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2012, όπως αναφέρεται στο "27ος Πίνακας Αποφάσεων 2012 Ο.Ε."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (288 12 OE.pdf)288 12 OE.pdf[ ]543 kB