Αποφάσεις Ο.Ε.

8/13

Επισυνάπτεται το αναρτημένο αρχείο με ΑΔΑ της Απόφασης Ο.Ε. 8/13: Σύσταση παγίας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων  Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης έτους 2013 και ορισμός υπολόγων, όπως αναφέρεται στο "1ος Πίνακας Αποφάσεων 2013 Ο.Ε."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (APOF 8 OE 2013 ADA.pdf)APOF 8 OE 2013 ADA.pdf[ ]108 kB

7/2013

Επισυνάπτεται το αναρτημένο αρχείο με ΑΔΑ της Απόφασης Ο.Ε. 7/13: Σύσταση   παγίας προκαταβολής Δήμου Πεντέλης έτους 2013 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, όπως αναφέρεται στο "1ος Πίνακας Αποφάσεων 2013 Ο.Ε."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (APOF 7 OE 2013 ADA.pdf)APOF 7 OE 2013 ADA.pdf[ ]103 kB

6/13

Επισυνάπτεται το αναρτημένο αρχείο με ΑΔΑ της Απόφασης Ο.Ε. 6/13: Oρισμός μελών επιτροπής  διενέργειας    παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών ανοικτών διεθνών διαγωνισμών   ανάθεσης εργασιών ποσού από 200.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., λόγω αντικατάστασης   αναπληρωματικού μέλους μετά από κλήρωση, όπως αναφέρεται στο "1ος Πίνακας Αποφάσεων 2013 Ο.Ε."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (APOF 6 OE 2013 ADA.pdf)APOF 6 OE 2013 ADA.pdf[ ]80 kB

5/13

Επισυνάπτεται το αναρτημένο αρχείο με ΑΔΑ της Απόφασης Ο.Ε. 5/13: Ορισμός   πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Πεντέλης για τη σύνταξη, κατάθεση και   συζήτηση αίτησης ακυρώσεως κατά της υπ΄αριθμ. πρωτ. 165334/2012 αποφάσεως της   Περιφέρειας Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού, όπως αναφέρεται στο "1ος Πίνακας Αποφάσεων 2013 Ο.Ε."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (APOF 5 OE 2013 ADA.pdf)APOF 5 OE 2013 ADA.pdf[ ]74 kB

4/13

Επισυνάπτεται το αναρτημένο αρχείο με ΑΔΑ της Απόφασης Ο.Ε. 4/13: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου του   Δήμου Πεντέλης για σύνταξη και κατάθεση εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 1073/2012   αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και για την εκπροσώπηση   του Δήμου Πεντέλης κατά τη συζήτηση αυτής, όπως αναφέρεται στο "1ος Πίνακας Αποφάσεων 2013 Ο.Ε."

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (APOF 4 OE 2013 ADA.pdf)APOF 4 OE 2013 ADA.pdf[ ]71 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies