Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας έτους 2016

Εκτύπωση

Πίνακας 1ης συνεδρίασης Δ.Ε.Π. Δήμου Πεντέλης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 29/01/2016

Πίνακας 2ης συνεδρίασης Δ.Ε.Π. Δήμου Πεντέλης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 09/05/2016

Πίνακας 3ης συνεδρίασης Δ.Ε.Π. Δήμου Πεντέλης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 25/05/2016

Πίνακας 4ης συνεδρίασης Δ.Ε.Π. Δήμου Πεντέλης - Ημερομηνία συνεδρίασης : 05/12/2016

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio DEP 01 2016.pdf)pinakio DEP 01 2016.pdf[ ]338 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio DEP 02 2016.pdf)pinakio DEP 02 2016.pdf[ ]114 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio DEP 03 2016.pdf)pinakio DEP 03 2016.pdf[ ]112 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pinakio DEP 04 2016.pdf)pinakio DEP 04 2016.pdf[ ]61 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies