10ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2018

                                                                 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    

       ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                       

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια    2-11-2018

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ  10η/30-10-2018  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ

Α/Α

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

53/2018

1.   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική λήψη απόφασης προώθησης τροποποίησης και επέκτασης του σχεδίου σε συνδυασμό με θεραπεία ασυμφωνίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της πραγματικότητας,  επί της οριακής οδού 25ης Μαρτίου έμπροσθεν του Ο.Τ. 86  στην περιοχή «Κουφός» της  Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).

ΟΜΟΦΩΝΑ

54/2018

2.   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δύο (2) δένδρων (πεύκων) στο πεζοδρόμιο της οδού Σικίνου 6 της  Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

55/2018

3.   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (βραχυχίτωνα) στο πεζοδρόμιο της οδού Ποσειδώνος 10Α  της  Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

56/2018

4.   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Ελλήνων Προσκόπων 1 της  Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5 υπέρ -

1 παρόν

(Κεχαγιά Δήμητρα)

57/2018

5.   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 11 της  Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

58/2018

6.   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Εθνεγερτών 14Α  της  Δ.Κ. Νέας Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

59/2018

7.   Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δύο (2) δένδρων (αρμυρικιών) στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Γεωργίου 42  της  Δ.Κ. Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                              

 

                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                   ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies