Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

02/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 1ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofEPZ-02-2018.pdf)ApofEPZ-02-2018.pdf[ ]190 kB

01/2018

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "Πίνακα 1ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2018"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ApofEPZ-01-2018.pdf)ApofEPZ-01-2018.pdf[ ]230 kB

72/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "13ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofepz722017.pdf)apofepz722017.pdf[ ]168 kB

71/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "13ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofepz712017.pdf)apofepz712017.pdf[ ]169 kB

70/2017

Επισυνάπτεται η Απόφαση όπως αναφέρεται στον "13ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2017"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofepz702017.pdf)apofepz702017.pdf[ ]166 kB
Top