Συνεδριάσεις

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α,  την Τρίτη  20 Ιουνίου 2017  και ώρα 9:00 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 03 2017 Ektelestiki Epitr.pdf)proskl 03 2017 Ektelestiki Epitr.pdf[ ]109 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής 2017

Στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Δευτέρα  23 Ιανουαρίου 2017  και ώρα 12.00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 01 2017 Ektelestiki Epitr.pdf)proskl 01 2017 Ektelestiki Epitr.pdf[ ]160 kB

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Ε.Ε. 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 5 2016 ee.pdf)prosk 5 2016 ee.pdf[ ]83 kB

Πρόσκληση 6ης/2015 Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015  και ώρα 8:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/7.6.2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για το επισυναπτόμενο θέμα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 06 2015 ektelestiki.pdf)prosklisi 06 2015 ektelestiki.pdf[ ]161 kB

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πεντέλης 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου οδός Καλαμβόκη 2Α, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έτους 2014  και ώρα 8:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/7.6.2010  <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisiEE250914.pdf)prosklisiEE250914.pdf[ ]54 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies