Πίνακας Αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Ε.Ε. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               ΜΕΛΙΣΣΙΑ 01/10/2013

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ   ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 11Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ   ΤΡΙΤΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

 

 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

     ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

13/2013

 

  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies