Πίνακας Αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Ε.Ε. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              ΜΕΛΙΣΣΙΑ 30/8/2013

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ   ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 9Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ   ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

 

 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

     ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

10/2013

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

11/2013

 

Κατάρτιση   Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014 και εισήγησή του στο Δ.Σ.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

12/2013

 

Σύνταξη   προσχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies