Πίνακας Αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Ε.Ε. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              ΜΕΛΙΣΣΙΑ 17/6/2013

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ   ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

9/2013

 

 Έγκριση μετάταξης υπαλλήλου του Δήμου Χαλανδρίου στο   Δήμο Πεντέλης σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3979/2011 και Ν.4002/2011 με   μεταφορά της θέσης του.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies