Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 9 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του καταστήματος του Ν.Π. (Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο) στην οδό Υψηλάντου 7 & Αλ. Παναγούλη, Μελίσσια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240, παρ. 2 και 234, παρ. 1 του ν. 3463/06 καθώς και των άρθρων 65 και 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (9η 2019 Πρόσκληση ΔΣ ΟΠΑΘ.pdf)9η 2019 Πρόσκληση ΔΣ ΟΠΑΘ.pdf[ ]120 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη 9 Ιουλίου  2019 και ώρα 18:15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πρόσκληση 10ης σύγκλησης Δ.Σ. 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την  20η του μηνός Ιουνίου 2019  ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]148 kB

Πρόσκληση 9ης σύγκλησης Δ.Σ. 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 20 του μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi9issynedriasisDS.pdf)Prosklisi9issynedriasisDS.pdf[ ]404 kB

Πρόσκληση 8ης σύγκλησης Δ.Σ. 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 20 του μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi8issynedriasisDS.pdf)Prosklisi8issynedriasisDS.pdf[ ]516 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies