Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Ο.Ε. 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η/2019 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) στις 20 του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30΄.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΟΕ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΟΕ.pdf[ ]111 kB

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2019

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 5η  τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα ( Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 20η  του μήνα Μαΐου  του έτους 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ.

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη 14 Μαΐου  2019 και ώρα 18:15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ 2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ 2019.pdf[ ]115 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης ΔΣ ΟΠΑΘ

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 9 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του καταστήματος του Ν.Π. (Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο) στην οδό Υψηλάντου 7 & Αλ. Παναγούλη, Μελίσσια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240, παρ. 2 και 234, παρ. 1 του ν. 3463/06 καθώς και των άρθρων 65 και 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7η 2019 Πρόσκληση ΔΣ ΟΠΑΘ.pdf)7η 2019 Πρόσκληση ΔΣ ΟΠΑΘ.pdf[ ]145 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης της Ο.Ε. 2019

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η/2019 τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α Μελίσσια 151 27) στις 23 του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/7-6-2010

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies