Προκηρύξεις διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων άρδευσης στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων άρδευσης στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης», προϋπολογισμού 5.456,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 55/2019 μελέτης της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Δευτέρα 30/9/2019, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός κουρτινών Δημαρχείου Πεντέλης και Δημοτικών καταστημάτων Κοινοτήτων Ν. Πεντέλης και Πεντέλης»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός κουρτινών Δημαρχείου Πεντέλης και Δημοτικών καταστημάτων Κοινοτήτων Ν. Πεντέλης και Πεντέλης», προϋπολογισμού 3.273,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 5/2019 μελέτης της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Παρασκευή 27/9/2019, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.

 

Συλλογή προσφορών για τις ''Υπηρεσίες συντήρησης αποχετευτικών δικτύων σε κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης''

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις ''υπηρεσίες συντήρησης αποχετευτικών δικτύων σε κτίρια του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέληςς''. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 11/09/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εργολάβων Καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης για το σχολικό έτος 2019-2020

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης προκηρύσσει θέσεις Εργολάβων Καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ergolavoi katharismou.pdf)ergolavoi katharismou.pdf[ ]2225 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies