Προκηρύξεις διαγωνισμών

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής – συντήρηση επισκευή (service) μηχανημάτων κηπουρικής

     Ο Δήμος , θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την “Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών κηπουρικής – συντήρηση επισκευή (service) μηχανημάτων κηπουρικής” , συνολικού προϋπολογισμού 42.920,69€ (με το ΦΠΑ . 24% ).                             

Συνοπτικός Διαγωνισμός Παροχής υπηρεσίας κλαδέματος, κοπής δέντρων και λειοτεμαχισμού πράσινων απορριμμάτων

 Ο Δήμος , θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης   την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την “Παροχή υπηρεσίας κλαδέματος, κοπής δέντρων και λειοτεμαχισμού πράσινων απορριμμάτων" , συνολικού προϋπολογισμού ¨67.456,00€ (με το ΦΠΑ . 24% ).                             

Συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων πυρόσβεσης κτιρίων του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης

Συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων πυρόσβεσης κτιρίων του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη αγορά οικοπέδου

Ο Δήμος Πεντέλης διακηρύττει ότι θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική δημοπρασία φανερή, μειοδοτική και προφορική για την αγορά ακινήτου στην ΒΙΟΠΑ Γέρακα Δήμου Παλλήνης για την δημιουργία Κεντρικού - Μεγάλου Πράσινου Σημείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 18485/26-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1412) και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης

Προμήθεια & εργασίες αλουμινοκατασκευών -αποκατάστασης στο 1ο Παιδικό Σταθμό Μελισσίων, στον 1ο Παιδικό Σταθμό Πεντέλης και στο ΚΑΠΗ Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για προμήθεια & εργασίες αλουμινοκατασκευών -αποκατάστασης στο 1ο Παιδικό Σταθμό Μελισσίων, στον 1ο Παιδικό Σταθμό Πεντέλης και στο ΚΑΠΗ Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 22/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies