Προκηρύξεις διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου για τις ανάγκες των υποδομών του ΟΚΠΑ του Δήμου Πεντέλης

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου για τις ανάγκες των υποδομών του ΟΚΠΑ του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 05/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες συντήρησης και εκπαίδευσης λογιστικών εφαρμογών λογισμικού του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ο.ε. 2019

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες συντήρησης και εκπαίδευσης λογιστικών εφαρμογών λογισμικού του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ο.ε. 2019 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 05/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Συλλογή προσφορών για τις ''Εργασίες επέκτασης θεάτρου σκηνής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των σχολείων Γυμνασίου Λυκείου Πεντέλης''

Το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις ''Εργασίες επέκτασης θεάτρου σκηνής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων των σχολείων Γυμνασίου Λυκείου Πεντέλης''  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 4/07/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127.

Συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πολυκαρβουνικού στεγάστρου στο Λύκειο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης»

Το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πολυκαρβουνικού στεγάστρου στο Λύκειο Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 3/07/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μμ στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο «συλλογή και μεταφορά βλαστικών απορριμμάτων στη Δ.Κ. Μελίσσιων με διαδικασίες κατεπείγοντος»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «συλλογή και μεταφορά βλαστικών απορριμμάτων στη Δ.Κ. Μελίσσιων με διαδικασίες κατεπείγοντος», προϋπολογισμού 19.865,00€ πλέον Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies