Προκηρύξεις διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνα) για τα σχολεία της β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνα) για τα σχολεία της β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & σάκων απορριμμάτων ”

Ο Δήμος , θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την “Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & σάκων απορριμμάτων ” , συνολικού προϋπολογισμού 18.871,56€ (με το ΦΠΑ . 24% ).                             

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο  Οδός Καλαμβόκη 2α-Μελίσσια την 13η Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  .

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού”

Ο Δήμος , θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικού ” , συνολικού προϋπολογισμού 24.942,41€ (με το ΦΠΑ 24% ).                             

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο  Οδός Καλαμβόκη 2α-Μελίσσια την 12η Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός & απόφραξη τμήματος δικτύου σχαρών φρεατίων & αγωγού του Δήμου Πεντέλης έτους 2019»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός & απόφραξη τμήματος δικτύου σχαρών φρεατίων & αγωγού του Δήμου Πεντέλης έτους 2019», προϋπολογισμού 1.698,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

 

Συλλογή προσφορών για την Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας για το 1ο, 2ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων

Το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας για το 1ο , 2ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

 Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 25/07/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies