Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο «Ανανέωση συνδρομής σύνδεσης δέκτη εντοπισμού θέσης (RTK GNSS) με δίκτυο σταθμών αναφοράς»

Εκτύπωση

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Ανανέωση συνδρομής σύνδεσης δέκτη εντοπισμού θέσης (RTK GNSS) με δίκτυο σταθμών αναφοράς», προϋπολογισμού 2.232,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣΗ GPS.pdf)ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣΗ GPS.pdf[ ]168 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Συνδρομή.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Συνδρομή.pdf[ ]175 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies