Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πιλοτικού συστήματος διαχείρισης & ελέγχου πληρότητας κάδων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης»

Εκτύπωση

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πιλοτικού συστήματος διαχείρισης & ελέγχου πληρότητας κάδων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης», προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Α.Μ.43.19 ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΔΩΝ.pdf)Α.Μ.43.19 ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΔΩΝ.pdf[ ]226 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πιλοτικό Κάδων.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πιλοτικό Κάδων.pdf[ ]174 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies