Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πιλοτικού συστήματος διαχείρισης & ελέγχου πληρότητας κάδων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πιλοτικού συστήματος διαχείρισης & ελέγχου πληρότητας κάδων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Πεντέλης», προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies