Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Δήμου Πεντέλης (ετήσια)»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του Δήμου Πεντέλης (ετήσια)», προϋπολογισμού 5.535,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies