Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου για τις ανάγκες των υποδομών του ΟΚΠΑ του Δήμου Πεντέλης

Εκτύπωση

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου για τις ανάγκες των υποδομών του ΟΚΠΑ του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 05/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜ.pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜ.pdf[ ]188 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΟΛΥΙΟΥ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΟΛΥΙΟΥ.pdf[ ]7137 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤ.pdf[ ]196 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies