Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες συντήρησης και εκπαίδευσης λογιστικών εφαρμογών λογισμικού του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ο.ε. 2019

Εκτύπωση

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις υπηρεσίες συντήρησης και εκπαίδευσης λογιστικών εφαρμογών λογισμικού του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ο.ε. 2019 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 05/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.pdf[ ]177 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.pdf[ ]412 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.pdf[ ]196 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies